forex trading logo

Форма за входHome
Добре дошли
Училището днес ПДФ Печат Е-мейл

Основно училище „Любен Каравелов“ е едно от най-предпочитаните Русенски училища.

Цялостна ИКТ политика, която очертава визията и стратегията на училището  е свързана с осигуряването на   дигитални устройства, иновативен софтуер, както и на високоскоростна безжична мрежа от висок клас. Това позволява използването на новите облачни технологии и платформи за достъп до научни и образователни ресурси. С тяхна помощ се достига по-качествено управление на образователния процес на всички нива  в нашето училище.

продължава>
 
Училищни събития ПДФ Печат Е-мейл

Мисия „Вексилолог“

От месец февруари на 2020 г. четири паралелки от ОУ,, Любен Каравелов“ в гр. Русе работят по иновативна програма ,, Дизайн шампиони“ на Red Paper Plane. Това е проектно-базирано обучение, което използва метода дизайн мислене. Образователната програма развива креативност, увереност и ключови умения, както и знания във всички области на живота.

С всяка следваща мисия децата от ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Русе стават все по-смели в идеите и мечтите си.

На 26.11.2021 г. учениците от ІV а и ІV б клас с класни ръководители г-жа Стела Калчева и г-жа Илка Тотева, се изправиха пред предизвикателството на поредната мисия ,,Вексилолог“. Финалът  изискваше създаване на знаме на нашия град  и  беше публично представен  пред официалните гости:

Г-н Пенчо Милков - кмет на град Русе,

г-н Енчо Енчев – заместник-кмет по хуманитарни дейности и

г-жа Таня Тодорова - Началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ Община Русе.

Г-н Милков сподели с децата мили спомени от ученическите си години в нашето училище и разказа интересни исторически факти свързани с град Русе. С вълнение подари на четвъртокласниците знамето на нашия град.

Резултатът от Мисия „Вексилолог“ е, че пред кмета и другите официални гости децата инициираха провеждане на конкурс за детско знаме на града, който ще се състои в най-скоро време.

продължава>
 
Съобщение ПДФ Печат Е-мейл

 

Уважаеми родители и ученици,

На 22.11.2021 г., денят след изборите, за всички учениците се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационни технологии. Присъствения учебен процес се възстановява от 23.11.2021 за учениците от първи до четвърти клас в следните паралелки:

1а, 1б, 1в ; 2а, 2б, 2в ; 3а, 3б ;  4а, 4б

Учениците, които ще се тестват е необходимо да се явят 30 минути преди започването на учебния час.

Всички останали ученици остават в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) до ново нареждане от МОН.


 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

От 16.11.2021 г. в ОУ,, Любен Каравелов“ се възобновява присъствен учебен процес за учениците отговарящи на поне едно от следните условия:

- валиден документ за  наличие на достатъчен брой антитела,

-  декларирано от родител съгласие за тестване с бърз щадящ антигенен тест за COVID-19,

- валиден документ за ваксинация или преболедуване на COVID-19.

Присъствения учебен процес се възстановява за учениците от първи до четвърти клас в следните паралелки:

I а, I б, I в,  II а, II б, IIв,  III а, III б ,  IV а и IV б.

Учениците, които ще се тестват е необходимо да се явят 30 минути преди започването на учебния час.

За първи и втори клас от 8:00 часа,

за втори и трети клас от 7:50 часа.

Графикът за учебните часове в дните на тестване си остава същия.

Към 12.11.2021 г. в училището има 5 ученици и 1 служител с доказан COVID-19.

продължава>
 
Обучение от разстояние в електронна среда ПДФ Печат Е-мейл

Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) включва синхронни и асинхронни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението.

Продължителността на учебните часове, съобразно седмичната програма е както следва:

За учениците от I до IV клас  - 20 минути;

За учениците от V  до VII клас - 30 минути;

Учениците си взаимодействат с учителя и участват активно в урока.

Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците чрез виртуална връзка във виртуалната класна стая.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо на РЗИ - Русе с вх. №РД-13-1143/29.10.2021 г. и в изпълнение на т. 3 от заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, считано от 01.11.2021 г. до второ нареждане се преустановява присъствения учебен процес за всички ученици от ОУ "Любен Каравелов"- Русе.

От 2 ноември 2021 г. учениците от I до  VII клас ще преминат в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по следните графици:

График за часовете в електронна среда от разстояние за начален етап (I-IV клас)

График за часовете в електронна среда от разстояние за прогимназиален етап (V - VII клас)


Инструкции и често задавани въпроси за работа във виртуални класни стаи

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

продължава>
 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 5 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Проекти по математика

ИЗЛОЖБА НА ПРОЕКТИ ПО МАТЕМАТИКА - ФИГУРИ ОТ ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕЛА

Математиката не е само сметки и задачи. Тя е навсякъде и във всичко. Това доказаха и шестокласниците от ОУ „Любен Каравелов“. След като изучихме паралелепипед, куб, призма, цилиндър, конус и кълбо, завършихме раздела с проект.  Учениците дадоха воля на въображението си, проявиха творчество и направиха оригинални модели с тези тела.


Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.