forex trading logo

Форма за входHome Училищен живот STEAM обучение
STEAM обучение ПДФ Печат Е-мейл

STEAM ОБУЧЕНИЕ В ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - РУСЕ

 

На 15 март 2022 г. по инициатива на г-жа Анелия Неделчева, ръководител направление ИКТ в ОУ “Любен Каравелов”,   бе проведен STEAM базиран урок със седмокласници от училището. Нетрадиционният урок демонстрира достигането на нов етап в дигиталната трансформация на училищното образование. STEAM най-общо казано са интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети, в зависимост от буквите, които се съдържат в абревиатурата, а именно: Science, Technology, Engineering, (A)rt, Mathematics. Интердисциплинарният урок е в резултат на една предварителна подготовка на учениците в часовете по информационни технологии, изобразително изкуство  и технологии и предприемачество. От началото на месец март по тези предмети децата трупаха знания, касаещи работата им с различни графични редактори, видове дизайн, изработка на скици, основни принципи на рекламата и умения свързани с предприемачеството.

За да наблюдават и оценят работата както на преподавателя, така и на възпитаниците на учебното заведение, в модерната класна стая присъстваха директорът  на училището -жа Веселка Николаева, заместник директорите - Маргарита Стоилова и Деян Стайков,  учители в ролята им на жури и др. Специален гост на урока беше началникът на отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ в Община Русе Таня Тодорова.

В началото на урока им  бе поставена задача за изготвяне на проект за дизайн на юношеска стая, който да включва ръчно изработена схема, фронтален 3D изглед на обзаведена стая, бюджет за реализиране на проекта, както и лого на екипа. Предварително учениците се бяха разпределили в  екипи, а всеки изпълняваше различна роля - проектант, интериорен дизайнер, икономист и графичен дизайнер за реклама. По време на работата си върху проектите  те използваха мобилни устройства - хромбуци  и училищните си акаунти в Google Workspace. Някои от необходимите ресурси за реализация на задачата децата намериха в споделен в облака екипен диск, а готовите проекти качваха   в споделените за целта папки.  Работейки по този начин те използваха знанията си по математика, английски език, изобразително изкуство, информационни технологии, технологии и предприемачество. Учениците успешно се справиха с поставената задача, създавайки съдържание. Техните учители -г-жа Неделчева, г-жа Каламерова и г-жа Борисова бяха за тях ментори и  мотиватори, а не просто транслатори на знания.

Екипната работа и смисленото използване на дигитални технологии по време на часа ангажира и мотивира участието на всички ученици.

Екипите се представиха и защитиха своите проекти  пред гостите, журито и класа с помощта на Google презентации.

Накрая на часа учениците попълниха Google формуляр с въпроси за самооценка, където почти всички изразиха своята положителна оценка за урока и възможността да работят с хромбук.

Най-добрите дизайнери и предприемачи получиха грамоти и поздравления от г-жа Николаева, директор на училището.

Този нетрадиционен час показа, че проектно базираното обучение, екипната работа и използването на ИТ в обучението развиват ключови компетенции, необходими за 21 век, а именно: критично мислене, умения за сътрудничество, иновативност и креативност и комуникационни умения.

Реализирайки поставените задачи, децата се докоснаха до интересни и съвременни значими професии, което пък от своя страна ще им помогне да направят своя избор на училище след седми клас.

 


На 4 май 2022 г.  в ОУ “Любен Каравелов”,   бе проведен STEAM базиран урок с третокласници от училището. STEAM  са интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети /Science, Technology, Engineеring, Art, Mathematics/. Интердисциплинарният урок е  резултат на  предварителна подготовка на учениците в часовете по английски език на група по интереси „Играя и уча на английски език“ и  „Роботика“. Обучението по роботика на тази група се води от госпожа Мирослава Найденова и се осъществява в  нашето училището във взаимодействие с ЦПЛР/ЦУТНТ/ – Русе. Групата по интереси „Играя и уча на английски език“е ръководена от г-жа Нели Тунева. В тези часове третокласниците работиха върху проблема  „Един различен начин на учене на думите от английски език“. Сформираните екипи разработиха две настолни игри за проверка и за самопроверка  с лексика на тема „Облекло и аксесоари“. В реализацията им те показаха и надградиха знания и умения от областта на математиката, английския език, изкуство. В часа по роботика задачата беше свързана със създаването на код, пресъздаващ идеята  на настолните игри, превръщайки ги в програма за игра с няколко играчи или за самопроверка. Създадените от децата  игри бяха тествани на microbit платки. Учениците ентусиазирано представиха своите оригинални решения и в Microbit симулационна среда.

 

В края на часа участниците попълниха формуляр с въпроси за самооценка, където почти всички изразиха своя  положителен резултат и  мнение за урока.

Тези нетрадиционни часове показаха, че проектно базираното обучение, екипната работа и използването на ИТ в обучението развиват ключови компетенции, необходими за 21 век, а именно: критично мислене, умения за сътрудничество, иновативност и креативност и комуникационни умения.

 


 

STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education

На 12 април 2022 г. в ОУ “Любен Каравелов” в партньорство с  Центъра за творческо обучение се проведе демонстративна сесия на тема "STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education".

Учениците от трети клас решаваха проблеми, демонстрираха творчество, сътрудничество и умения за критично мислене с помощта на госпожа Маргарита Стоилова в ролята на техен ментор. Откриха как науката реално влияе на ежедневието. Показаха как LEGO® Education може успешно да се внедри в учебната дейност.

Гостите на събитието - директори и преподаватели се запознаха с различните възможности при използване на комплектите на LEGO® и създаването на учебно съдържание, базирано на подходите “учене чрез правене” и “учене чрез игра”.

През следващата учебна година ОУ “Л. Каравелов” ще се въведе LEGO® програмирането в часовете за Факултативна избираема подготовка в четвърти клас.

Ние, учителите, се надяваме това да мотивира учениците да развият своите социални и емоционални умения, да ги направи успешни в часовете по СТЕМ, за да реализират пълния си потенциал от дигитални умения.


Роботика с micro:bit

В ОУ „Л. Каравелов“ стартира обучение по програма „Роботика с micro:bit”, разработена от доц. Захариев и доц. Христов - преподаватели от Русенски университет, в катедра „Телекомуникации“. Под ръководството на г-жа Нели Тунева и г-жа Мира Найденова, учители в начален етап, се обучават две групи ученици от трети клас. Занятия са практически и дават на учениците възможност да се упражняват чрез симулационни инструменти  в реална среда. Обучението е базирано на блоково програмиране и използване на микроконтролери „micro:bit“ и роботизирани платформи „micro:maqueen“. Инициативата е в съответствие с политиката на МОН за въвеждане на STEM обучение в образователния процес  и се реализира с подкрепата на община Русе за въвеждане на занятия по роботика за учениците от 3-ти и 4-ти клас.

 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 11 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Будители
Отличия и грамоти в Деня на народните будители!
Новоучредената награда "Будител" получиха 25 учители от училища в цялата област, изявени с новаторския си подход, успешната работа в извънкласни дейности и доброто си сътрудничество с родители и институции. В Деня на народните будители  Областната администрация в Русе награди учители , чиито ученици са постигнали високи резултати, а тяхната работа е пример за колегите им. видео
Колективът на ОУ "Любен Каравелов" получи грамота за участие в конкурс "Постигнати високи образавателни резултати в област Русе" в категория УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО.
Сред наградените е Деян Стайков, учител по история в училище "Любен Каравелов", който е инициатор на обучението по "Русезнание".
Признанието е не само за мен, но най вече за моите колеги от основно училище "Любен Каравелов", каза Деян Стайков и добави, че в работата си с децата се ръководи от желанието да ги научи най-вече да обичат България.


 


Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.