Материали за БДП Печат

Документи

Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване БДП за периода 2011-2020 г.

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование

Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата в детската градина и българското училище