Непедагогически персонал Печат

Силвия Крумова - главен счетоводител

Галина Николова - завеждащ административна служба

Дарина Симеонова – касиер–домакин

Иво Димитров – портиер

Петю Добровски - огняр

Макари Чакъров – поддръжка

Пенка Денева  – хигиенист

Елка Данева – хигиенист

Снежанка Иванова – хигиенист

Даниела Маринова – хигиенист