Прием Печат
Електронна система за прием в първи клас

 

ПРИЕТИ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" -РУСЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
РЕГИСТРАЦИОНЕН № НА ДЕТЕТО
9
21
28
43
48
49
58
59
82
86
93
96
111
119
135
136
139
145
148
151
916
179
200
209
214
217
225
226
229
235
236
238
244
251
263
265
283
295
322
327
344
358
378
387
413
438
440
475
492
537
571
572
576
582
584
588
599
604
714
743
744
804
869
883
889
991