Графици Печат

 

График за контролните работи за втори срок на учебна 2018/2019 г. - начален етап

График за контролните работи за първия срок на учебна 2018/2019 г. - прогимназиален етап

График за провеждане на консултации с родители през втория срок на учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на консултации с ученици от начален етап, които са на целодневно обучение

График за провеждане на консултации с ученици от прогимназиален етап, които са на целодневно обучение

График за провеждане на консултации с ученици  през втория срок на учебната 2018/2019 г.