forex trading logo

Извънкласни дейности

Форма за входHome Училищни
Извънкласни дейности ПДФ Печат Е-мейл

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - УЧЕБНА 2018/2019

Мултимедия и дизайн - 1 клас

Описание: • Изграждане, обогатяване и задълбочаване на знанията и уменията по предмета. • Привличане интереса на учениците към изяви в областта на информационните технологии • Развиване на качества и умения като внимание, концентрация, логическа последователност и упоритост при работа по проект /индивидуална и групова/. • Стимулиране на творческото и оригинално мислене. • Рисуване с графичен редактор Paint

Ръководител - Анелия Неделчева


Студио "Живопис"

Описание: Развиване на художествено – естетически възприятия, творческа дейност и художествена практика. Осъществяване на органична, осмислена връзка между всички изобразителни задачи в съответствие с познанията за изкуството. Усвояване на разнообразни изразни средства, техники и материали; емоционално общуване с произведения на изобразителното изкуство.

Ръководител - Снежана Иванова

Съхрани българските традиции и семейни ценности

Описание: Работата в клуба има връзка с литературата, историята, краезнанието, бита и културата на българина. Чрез клубните изяви и общо градски инициативи по време на различни празници, ще се повиши самочувствието на нашите ученици. Да се надградят знанията по български език за езиковата система; Да се поддържа и развива интересът на учениците към българската литература и език, към българските традиции и ценности. Да се усвоят знания и умения, които са необходими за правилно речево общуване; Повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на образователна степен чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности по бел, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище; Запознаване с разнообразни текстове – четене с разбиране; Да коментират нравствени проблеми и различни видове художествени произведения; Да се засили интересът им към създаване на различни видове текстове; Развиване на творческо и нестандартно мислене; Да се обогатят знанията на учениците, свързани с българското наследство; Да се изгради трайно отношение към проблеми, отнасящи се до опазването на историческите и културни забележителности в родния край.

Ръководител - Мария Николова

Русезнание

Описание: Проучване на етнографски, природни, културни и исторически забележителности в региона. Запознаване с основни туристически маршрути. Популяризиране на по-малко познати за учениците обекти и възпитание в родолюбие и патриотизъм. Да се изгради трайно отношение към проблемите, касаещи опазването на историческите и културните паметници (посещения на музеи и други историко-георафски паметници). Те са да се запознаят децата с миналото и традициите в русенския край, за да бъдат по добри граждани на ЕС и да запазят националната си идентичност, изучавайки родния край и неговите традиции

Ръководител - Миглена Кисьова

Магията на песента

Описание: Разучаване на песни от различни стилове. Развиване на творческия дух на учениците. Изграждане на чувство за отговорност и работа в екип. подготовка за участие във всички училищни мероприятия, както и в други културни събития. запознаване с музикалната апаратура и използването й, с микрофонна техника и поведение на сцена.Изучаване на интересни факти от света на музиката. Посещение на музикални мероприятия.
Изисквания: Кабинет, пиано, музикална апаратура

Ръководител - Нели Пенчева

Мултимедия и дизайн - 3 клас

Описание: Изграждане, обогатяване и задълбочаване на знанията и уменията по предмета. • Привличане интереса на учениците към изяви в областта на информационните технологии • Развиване на качества и умения като внимание, концентрация, логическа последователност и упоритост при работа по проект /индивидуална и групова/. • Стимулиране на творческото и оригинално мислене. • Рисуване с графичен редактор Paint

Ръководител - Маргарита Стоилова

За да знаем и можем повече

Описание: Работата на групата ще бъде насочена към успешното представяне на учениците на НВО. Ще се работи за преодоляване на пропуските в знанията и за надграждане на усвоеното в часовете по български и литература. Чрез работа с разнообразни текстове ще се цели у децата да се формира желание и нагласа за съзнателно и непрекъснато обогатяване на езиковата култура.

Ръководител - Милена Василева

Математика за 7 клас

Описание: Надграждане на математически знания и развиване на логическо мислене. Решаване на задачи по математика с избираем отговор, задачи с отворен отговор и задачи за пълно описание от тип НВО. С очаквани резултати, създаване на увереност в собствените знания. Успешно полагане на изпита по математика НВО.

Ръководител – Соня Костадинова

Технологии и декоративно изкуство

Описание: Със създаване на групата се цели развиване и изява на технологичната компетентност чрез овладяване на компоненти на дигиталната, екологичната грамотност. Да се стимулира екипната работа в проекти с елементи на икономическа и екологическа грамотност. Чрез компилацията между технологии и декоративно изкуство се синтезира продукт с утилитарно значение. Стимулира се инициативността и предприемчивостта чрез разработване на проекти по интериорен дизайн или други проекти чрез компютърни програми. Формират се потребности от труд, екипност, групова отговорност, толерантност, поставяне на деловите цели пред личностните предпочитания. Изграждат се естетически усет и вкус.

Ръководител - Моника Каламерова

Спортен клуб "Волейбол"

Описание: Изграждане, обогатяване и задълбочаване на знанията и уменията по спорт. · Привличане интереса на учениците към изяви в областта на спорта и физическото развитие. · Развиване на физически качества и умения като внимание, концентрация, логическа последователност и упоритост при работа и тренировки. · Придобиване на умения в областта на волейбола. · Мотивиране и стимулиране на учениците да участват в състезания.

Ръководител - Диана Цанева

 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 17 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

16 септември 2019 година

Незабравими мигове от първия учебен денИзграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.