forex trading logo

Форма за входHome Учители
Учители ПДФ Печат Е-мейл

 


Веселка Дякова Николаева

Директор

 

Магистър начална училищна педагогика и магистър публична администрация,

Професионална квалификация: 
Начален учител

Носител на IV ПКС
В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2018 г.

 

 


Маргарита Красимирова Стоилова

Заместник-директор по учебната дейност

Магистър по информатика и информационни технологии в обучението
Професионални квалификации:
Начална педагогика с английски  език, учител по информационни технологии

 

В ОУ „Любен Каравелов“ е от 2001 г.

 

 

 

 

Деян Ангелов Стайков

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

 

Магистър по педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики

Професионална квалификация: учител по история и география и социален педагог

В ОУ "Любен Каравелов" е от 2005 г.


 


инж. Анелия Николаева Неделчева

Ръководител направление ИКТ

 

Магистър по информатика и информационни технологии в обучението и КСТ

Професионални квалификации:

Инженер компютърни системи и технологии; Учител по информатика и информационни технологии

Носител на V ПКС

В ОУ "Л. Каравелов" от 2010 г.

 


Евгения Ангелова Стойчева

Старши учител в начален етап

Магистър начална педагогика

Професионална квалификация:
Начална педагогика с английски  език

Носител на IV ПКС

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2013 г.

 

 


Свилена Иванова Божилова

Старши учител в начален етап

Магистър начална педагогика

Професионална квалификация:
Начална педагогика

Носител на IV ПКС

В ОУ “Л Каравелов” е от 1995 г.

 

 


Снежана Русева Иванова

Старши учител в начален етап

 

Магистър начална педагогика

Професионална квалификация:
Начална педагогика

Носител на I ПКС
В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2015 г.

 


Бойка Пенчева Тодорова

Старши учител в начален етап

 

Магистър по педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики
Професионална квалификация:
Начална педагогика с английски  език и социален педагог

Носител на V ПКС

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2000 г.

 


Симона Веселинова Дякова

Учител в начален етап

Магистър по музика

Професионални квалификации:
Начална педагогика, учител по музика

Носител на V ПКС
В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2014 г.

 


Милена Тодорова Василева

Старши учител в начален етап

Магистър начална педагогика Професионална квалификация:
Начална педагогика

Носител на ІІI ПКС
В ОУ „Л.Каравелов” е от 1996 г.

 

 

Нели Валентинова Тунева

Старши учител в начален етап

Магистър Начална педагогика
Професионална квалификация:
Начална педагогика с английски  език

Носител на III ПКС
В  ОУ „Л. Каравелов” е от 2005 г.

 

 

Марияна Димитрова Камбурова

Старши учител

Магистър  предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация:
Начална педагогика и социален педагог
Носител на IV ПКС
В ОУ „Л. Каравелов“  от 2017 г.


Таня Цветанова Павлова

Старши учител в прогимназиален етап

Магистър по биология и химия: 
Професионална квалификация: учител по биология и химия
Носител на II ПКС
В ОУ „Л. Каравелов“  от 2018 г.

 


Илка Тодорова Тотева

Старши  учител в начален етап

Магистър начална педагогика
Професионална квалификация:
Начална педагогика

Носител на I ПКС
В ОУ „Л. Каравелов“ е от 1992 г.

 

 


Стела Ванкова Костадинова

Старши учител в начален етап

 

Бакалавър начална педагогика

Професионална квалификация:
Начална педагогика

Носител на V ПКС

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2013 г.

 

 

Светла Дянкова Тодорова

Учител в прогимназиален етап

 

Магистър по българска филология
Професионална квалификация:
Учител по български език и литература

Носител на V ПКС

В ОУ „Любен Каравелов“ е от 2014 г.

 

Миглена Николова Кисьова

Учител в прогимназиален етап

 

Бакалавър по история и география
Професионална квалификация: 
Учител по история и география

В ОУ „Любен Каравелов“ е от 2018 г.

 


Диана Евлогиева Цанева

Старши учител в прогимназиален етап

Магистър по спортна педагогика
Майстор на спорта по волейбол,
почетен гражданин на гр. Русе

Професионална квалификация:
Учител по ФВС, Начална педагогика

Носител на V ПКС

В ОУ „Л.  Каравелов” е от 2008 г.

 


Соня Тодорова Костадинова -  Кирилова

Учител в прогимназиален етап

Магистър по Информационни и образователни технологии
Учител по математика и информационни технологии

Носител на V ПКС

В ОУ „Любен  Каравелов” е от 2006г.

 

 

Мария Ивайлова Николова

Учител в прогимназиален етап

Бакалавър по български език и история

Професионална квалификация:

Учител по български език и литература история

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2017 г.

 


Жечка Иванова Попова

Старши учител в прогимназиален етап

Магистър българска филология
Професионална квалификация:
Учител по български език и литература

Носител на V ПКС

В ОУ „Л. Каравелов”  е от 1994 г.

Зоринка Милкова Петрова

Старши учител в прогимназиален етап

Магистър по математика
Професионална квалификация: Учител по  математика
В ОУ „Л. Каравелов е от 1986 г.

 

 

Елена Ангелова Павлова

Главен учител


Магистър по химия
Професионална квалификация: Учител по химия и физика
Носител на I ПКС
В ОУ „Л. Каравелов“ е от 1987 г.

 

 

Даниела Иванова Симеонова

Старши учител в прогимназиален етап

Магистър по английски и бългърски език
Професионална квалификация: Учител по  английски и български език
В ОУ „Л. Каравелов е от 2018 г

 

Нели Пенчева Пенчева

Учител в прогимназиален етап

Магистър: Педагогика на обучението по музика и пиано
Професионална квалификация: Учител по музика

Носител на V ПКС
В ОУ "Л. Каравелов" е от 2007 г.

 

 

Моника Борисова Каламерова

Учител в прогимназиален етап

Магистър: Изобразително изкуство, НУП
Професионална квалификация: Учител по изобразително изкуство и технологии и начален учител

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2017 г.

 

 

Деляна Димова Димова

Старши учител в начален етап, целодневна организация на учебния ден

Магистър по психология
Професионални квалификации:
Начална педагогика с английски  език, психолог

Носител на V ПКС

В ОУ “Л. Каравелов” е от 2010 г.

 

Анастасия Йорданова Попова

Старши учител в начален етап, целодневна организация на учебния ден

 

Магистър начална педагогика

Професионална квалификация:
Начална педагогика

Носител на V ПКС

В ОУ “Л. Каравелов” е от 1986 г.

 

 

Станимира Ангелова Локмаджиева

Учител в начален етап, целодневна организация на учебния ден

 

Магистър начална педагогика с англиийски език

Професионална квалификация: 
Начална педагогика с английски  език

Носител на V ПКС

В ОУ „Л. Каравелов“ е от  2011  г.

 


Анета Николаева Ангелова

Учител в начален етап, целодневна организация на учебния ден

 

Магистър начална педагогика с англиийски език

Професионална квалификация:
Начална педагогика с английски език

Носител на V ПКС

в ОУ “Л. Каравелов” е от 2013 г.


 

 


Цветана Кирилова Теодосиева

Старши учител в начален етап, целодневна организация на учебния ден

Магистър начална училищна педагогика
Професионална квалификация:
Начална педагогика

Носител на V ПКС

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 1989 г.

Стела Стефкова Андреева

Учител в начален етап, целодневна организация на учебния ден

 

Бакалавър по начална педагогика с английски език

Професионална квалификации: 
Учител по английски език,

В ОУ „Любен Каравелов“ е от 2018 г.

 

 

Илиана Венелинова Георгиева

Учител в начален етап, целодневна организация на учебния ден

 

Магистър по информационни и образователни технологии

Професионални квалификации:
Начална педагогика с английски език, учител по ИТ

Носител на V ПКС

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2014 г.

 


Антоанета Николова Иванова

Старши учител в начален етап, целодневна организация на учебния ден

 

Магистър начална педагогика с англиийски език

Професионална квалификация:
Начална педагогика с английски език

Носител на IV ПКС

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2015 г.

 

 

Здравка Стоянова Ганева

Учител в начален етап, целодневна организация на учебния ден

 

Магистър начална педагогика

Професионална квалификация:
Начална педагогика

Носител на V ПКС

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2017 г.

 


Велизар Георгиев Цанев

Старши учител в начален етап, целодневна организация на учебния ден

Бакалавър начална педагогика

Професионална квалификация:
Начална педагогика

Носител на V ПКС

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2013 г.

 

 

Боряна Ясенова Борисова

Учител в прогимназиален  етап, целодневна организация на учебния ден

 

Бакалавър по математика и информационни технологии

Професионална квалификация:

Учител по математика и ИТ

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2018г.

 


Красимира Веселинова Петрова

Старши учител в прогимназиален  етап, целодневна организация на учебния ден

Магистър по математика

Професионална квалификация:

Учител по математика

Носител на II ПКС
В ОУ „Любен Каравелов“ е от 2013 г.

 


Радослав Стефанов Брайнов

Старши учител в прогимназиален  етап, целодневна организация на учебния ден

 

Магистър по математика

Професионална квалификация:

Учител по математика

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2016 г.

 


Камелия Димова Данева

Учител в прогимназиален  етап, целодневна организация на учебния ден

 

Магистър по български език и история

Професионална квалификация:

Учител по български език и история

В ОУ „Л. Каравелов“ е от 2017 г.

 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 10 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Памет българска

СЪСТЕЗАНИЕ “ПАМЕТ БЪЛГАРСКА” В ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

На  08.03.2018 г.  в зала „Слави Шкаров “ на Доходното здание в Русе се проведе състезание „Памет българска“, чийто организатор е ОУ „Любен Каравелов“. Състезанието бе посветено на 140-та годишнина от Освобождението на България и 145-та годишнина от гибелта на Васил Левски.

Празникът бе открит с Флашмоб, представен от четвъртите класове, които рецитираха вечните думи на поета "Аз съм българче. Обичам...".

Галин Григоров, областен управител на Област Русе, изпрати поздравителен адрес до участниците. От името на Община Русе г-н Щерев поднесе приветствие за инициативата.

Под формата на викторина и рецитал ученици от IV, V, VI и VII клас на ОУ „Л. Каравелов“ си припомниха българската история. Те бяха разделени на три отбора с имена „Родина“, „Свобода“ и „Независимост“. Състезанието протече в три кръга – в първия отборите трябваше да отговарят на въпроси, които бяха посветени на Освобождението и Апостола. Във втория кръг седмокласниците Теодора Даскалова, Никол Дечева и Велина Недева рецитираха възрожденска поезия. В третия кръг участниците отговаряха на въпроси с повишена трудност, кръгът бе и за бързина. Окончателен победител в състезанието беше отбор ,,Свобода“ в състав -  капитан Калина Балканска (6 б клас), Велина Недева (7 а клас), Преслав Тодоров (5 б клас), Виктория Йорданова ( 6 а клас) и Александър Цанев (4 в клас). Отборите на ,,Родина“ ( капитан Мария Георгиева (6 в клас), Преслав Банков (6 б клас), Валентина Симеонова (5 а клас), Йоана Пенчева (4 а клас), Теодора Даскалова (7 б клас),  и ,,Независимост“ ( капитан Стефания Парашкевова( 6 а клас), Яна Борисова (6 в клас), Захари Илиев (5 в клас), Никол Дечева (7 а клас), Виктория Ангелова (4 б клас ), също се представиха добре.

 

 

Продължава...

Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.