forex trading logo

Форма за входHome
Добре дошли
Училището днес ПДФ Печат Е-мейл

С Решение №391 / 17.07.2017 г. на МС, за учебната 2017/2018 година "ОУ „Любен Каравелов“ е в списъка на иновативните училища на Република България. Добре дошли във виртуалния свят на Основно училище „Любен Каравелов“ – училището за шампиони! Училището, в което екипът учители се старае да открие индивидуалното, различното у всяко дете и да му даде шанс да изяви възможностите си, да успее! Училището, в което децата споделят с учителите  радостите, тревогите и мечтите си и често се връщат след завършването на седми клас…ей тъй, за малко…в нашето училище! Училището, което родители и учители искат да превърнат в дом за нашите деца! Надяваме се, тук да намерите нужната информация за училището, актуални новини от училищния живот, полезни съвети и ресурси за  родители, ученици и учители. За това, което остава неясно или което  искате да споделите  с нас, с удоволствие  ще разговаряме  лично.

 
Съобщение ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-08-424/13.11.2020 на Началника на РУО- Русе, Заповед № 288/18.02.2021 г. и Заповед №290/18.02.2021 г. на директора на ОУ ,,Любен Каравелов“- Русе, областният кръг на олимпиадата по ,, Знам и мога“ ще се проведе на 27.02.2021 г от 9:00 ч.

Областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации ще се проведе от 9:00 ч. в ОУ ,,Любен Каравелов“- Русе

Учениците да се явят не по-късно от 8:45 ч. в училище. Учениците ще бъдат информирани за разпределението по зали. Необходимо е да представят документ за самоличност. Да носят химикал, молив и чертожни инструменти.

Олимпиадите ще се проведат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки: задължително носене на защитна маска за лице и физическа дистанция от 1.5 м.

 
Олимпиади 2020-2021 година ПДФ Печат Е-мейл

Резултати на учениците от общински кръг на олимпиадата по математика за учебната 2020/2021 г.

Допуснати ученици до областния кръг на олимпиадата по математика.

 

Резултати на учениците от общински кръг на олимпиадата "Знам и мога"за учебната 2020/2021 г.

Допуснати ученици до областния кръг на олимпиадата по "Знам и мога".

 

Резултати на учениците от общински кръг на олимпиадата по химия за учебната 2020/2021 г.

Допуснати ученици до областния  кръг на олимпиадата по химия за учебната 2020/2021 г.

 

Резултати на учениците от общински кръг на олимпиадата по история за учебната 2020/2021 г.

Допуснати ученици до областния кръг на олимпиадата по история за учебната 2020/2021 г.

 

Резултати на учениците от общински кръг на олимпиадата по биолагия за учебната 2020/2021 г.

Допуснати ученици до областния кръг на олимпиадата по биологиа за учебната 2020/2021 г.

 

Резултати на учениците от общински кръг на олимпиадата по география за учебната 2020/2021 г.

Допуснати ученици до областния кръг на олимпиадата по география за учебната 2020/2021 г.

 
Обучение от разстояние в електронна среда ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми ученици и родители,

Междусрочната ваканция е на 3 февруари2021 . Вторият учебен срок започва на  04.02.2021 г. (четвъртък).

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването РД-01-52/26.01.2021 г. и заповед на МОН РД09--290/29.01.2021 г., се възобновяват присъствените учебни часове за учениците от прогимназиален етап по следния график:

от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. - 7-ми клас

от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. - 5-ти клас

от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. - 6-ти клас

Присъственото обучение  е с продължителност 40 минути съгласно графика утвърден в началото на учебната година.

Учениците, които  се обучават в електронна среда от разстояние учат по следния график:


Час

Прогимназиален етап

1

8:00-8:30

Межд.

8:30-9:00

2

9:00-9:30

Межд.

09:30-09:50

3

09:50 -10:20

Межд.

10:20-10:40

4

10:40-11:10

Межд.

11:10-11:30

5

11:30-12:00

Межд.

12 :00-12:20

6

12:20-12:50

Межд.

12 :50-13:10

7

13:00-13:30

 

Учениците, които учат присъствено трябва да спазват всички противоепидемични мерки и да носят предпазни маски в училището и класните стаи.

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

  2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:

    2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

    2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

    2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В ОУ "Любен Каравелов" - Русе то се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа Google Classroom.

 

Необходими документи

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИК ОТ РАЗСТОЯЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРЯТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани

на e-mail: office@oulkruse.org

Важно
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед на министъра на образованието № РД-09 - 3472 от 27.11.2020 г., коледната ваканция на учениците е от 22.12.2020г. (вторник) до 03.01.2021г. включително.

Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. се изменя и допълва Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, с която от 22 декември, вторник, до 31 януари 2021 г. в страната се удължава срокът на въведените временни противоепидемични мерки.

Присъственото обучение се възстановява от 04.01.2021 г. /понеделник/ за

учениците от 1 до 4 клас.

Учебните занятия започват от 8.20 ч. за учениците от 3 и 4 клас и от 8.30

ч. за учениците от 1 и 2 клас.

Учениците от 5 до 12 клас от 04.01.2021 г. /понеделник/ продължават

обучението си в електронна среда.

Уважаеми родители,

Разчитаме на Вашето сътрудничество в мерките за опазване на живота и здравето на учениците и учителите, и запазване на присъственото обучение в училище.

Екипът на ОУ “Л. Каравелов” препоръчва, в случай, че детето Ви няма противопоказания за носене на маска, да използва предпазни средства и по време на учебните занятия."


 

продължава>
 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 16 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Буквоплет

Училищен кръг на състезанието Буквоплет

На  22 февруари 2020 г. ОУ „Любен Каравелов” отвори врати за да посрещне второкласниците, приели предизвикателството да участват в училищния кръг на състезанието „Буквоплет”. Станахме свидетели на оспорвана битка, в която имаше концентрация, овладени емоции, развълнувани родители, тъга в очите, прегръдки…, но ако трябва да опишем този ден с една дума, тя е удовлетворение. Благодарим ви Каравеловци, за радостта и вълненията, които ни донесохте!

Пожелаваме успех в регионалния кръг на състезанието на нашите победителки: I място - Виктория Ненкова от 2.б клас II място – Елия Цанкова от 2.б клас

Продължава...

Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.